บริษัท โซลูเทค คอนซัลแทนซ์ จำกัด

บริการของเรา

บริษัท โซลูเทค คอนซัลแทนซ์ จำกัด  เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการธุรกิจและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะธุรกิจการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์

ให้บริการวิเคราะห์คัดสรรทางเลือกด้านการจัดการกฎระเบียบ ข้อบังคับของผลิตภัณฑ์

การผลิต การทำวิจัยตลาดการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้งช่วยจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนในการลงทุนต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรของลูกค้า ลูกค้าของโซลูเทคฯ มีทั้งบริษัทเภสัชกรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในผลิตภัณฑ์ บริษัทขนาดกลางและบริษัทเกิดใหม่ที่ต้องการขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก

สำนักงานหลักของเราตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองแห่งศูนย์กลางด้านสุขภาพทางการแพทย์ และผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของภูมิภาค โซลูเทคฯ  ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เข้มแข็งและชื่อเสียงอันโดดเด่น ของเรา

การวางแผนกลยุทธ์

การจัดการด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

โซลูเทคฯ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้า ในการพัฒนาแผนการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการกำหนดแนวทางและพัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทลูกค้าที่ไม่คุ้นเคยกับภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การแข็งขันที่ทัดเทียมกับบริษัทท้องถิ่นและ บริษัทข้ามชาติอื่น ๆ

โซลูเทคฯ ได้สร้างความร่วมมืออันดีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งการออกนโยบายในการกำกับดูแล ธุรกิจการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศต่างๆ

investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services

WELCOME TO SOLUTECH

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โซลูเทค

investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services