investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services

WELCOME TO SOLUTECH

investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services

ใครคือนักลงทุนแองเจิ้ล?

มีนักลงทุนหลายแบบที่ลงทุนในบริษัทเป็นการส่วนตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่ กองทุนเงิน และกองทุนสถาบัน(VC) นักลงสถาบันนั้นนิยามได้เป็นการลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีการเติบโตสูงที่มีสภาพคล่องและเป้าหมายในการขายออกได้(ดังนั้น จึงไม่หวังปันผล) นักลงทุนแองเจิ้ลก็จัดอยู่ในประเภทนี้ แต่ในขณะที่เงินลงทุนของสถาบันจะมาจากเงินลงทุนส่วนตัวหรือกองทุน เงแองเจิ้ลคือนักลงทุนรายบุคคลที่ลงเงินของตัวเอง

 

แองเจิ้ลมักจะเป็นอดีตผู้ประกอบการที่มีความมั่งคั่งจากการสร้างธุรกิจของพวกเขาเองจนสำเร็จ ดังนั้นแองเจิ้ลจะนำประสบการณ์ธุรกิจที่เพียงพอมาให้กับบริษัทที่พวกเขาลงทุน ช่วยผู้ประกอบการให้สร้างบริษัทที่ทำเงินได้และมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างดี

 

พวกเขาลงทุนในอะไร?

 

แองเจิ้ลมีความชอบที่จะลงเงินจำนวนน้อยๆเป็นรอบและลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่ต้องการเงินตั้งต้นในตอนแรกมากกว่ากองทุนสถาบัน แองเจิ้ลเหมือนกับแหล่งทุนที่มองไม่เห็นเป็นส่วนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการเงินและประกอบด้วยนักลงทุนรายบุคคลนับล้านๆที่รวมเงินกันได้เกินกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯโดยไม่รวมที่พักส่วนตัว นักลงทุนส่วนตัวยังเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในสตาร์ทอัพขั้นเริ่มต้นและขั้นตั้งตัว ด้วยเงินลงทุนกว่าครึ่งของพวกเขาอยู่ในขั้นเริ่มต้นของบริษัทที่สำคัญนี้

 

จะหาพวกเขาได้ที่ไหน?

 

เส้นทาง 'กลุ่มแองเจิ้ล '

 

กลุ่มแองเจิ้ลส่วนใหญ่มักจะไม่ถนัดเพียงแค่ภาคส่วนใดส่วนหนึ่งแต่จะลงทุนในหลายภาคส่วนเพื่อกระจายความเสี่ยงพอร์ทการลงทุนของพวกเขา กลุ่มแองเจิ้ลเป็นทางที่ง่ายที่จะหาเจอแต่อยากที่จะเข้าไป เมื่อได้เลือกแล้วคุณจะต้องเสนอการลงทุนให้กับกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่และหวังว่าสมาชิกกลุ่มนั้นที่เข้าใจในธุรกิจจะอยู่ในกลุ่มผู้ฟัง

 

เส้นทาง 'แองเจิ้ลรายบุคคล'

 

กลุ่มแองเจิ้ลรายบุคคลจะประกอบด้วยกลุ่มนักลงทุน 4-6 คน แต่กลุ่มนี้จะไม่เป็นทางการและไม่แน่นอนว่าจะจับกลุ่มกันสำหรับเรื่องอะไรแทนที่จะเลือกเรื่องลงทุนเฉพาะไป พวกเขาหาตัวได้ยากและมักจะต้องการการบอกต่อแต่หากคุณได้เข้าไปอยู่ในวงแล้วเจอแองเจิ้ลสักคนคุณจะเจออีกหลายคนต่อมา

สำหรับอดีตผู้ประกอบการ กลุ่มบุคคลนี้จะยังต้องการความตื่นเต้นในบริษัทที่เติบโตสูง แต่จะหนีการไม่หลับไม่นอนกับการวิ่งตามบริษัทสตาร์ทอัพ พวกเขายังรับความเสี่ยงสูงกว่าหรือรับรางวัลน้อยกว่าเมื่อพวกเขาโดนดึงดูดด้วยเสน่ห์ของข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน อย่างเช่นความต้องการที่จะสร้างงานในชุมชนของพวกเขาเป็นต้น แองเจิ้ลนั้นเป็นนักลงทุนที่ผจญภัยโดยแท้จริงซึ่งมองหาการเชื่อมโยงกับบริษัทผ่านการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในระดับนโยบายแต่ผลตอบแทนจากการลงทุนก็ยังเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา

 

คำแนะนำสุดท้าย

 

ทำให้แน่ใจว่าคุณเป็นกลุ่มที่ ‘พร้อมรับการลงทุน’ ก่อนที่จะเริ่มการนัดพบครั้งแรกกับผู้ที่อาจมาเป็นนักลงทุนและให้เวลา 3 ถึง 4 เดือนสำหรับการทำสัญญาที่จำเป็นในการทำให้ข้อตกลงสมบูรณ์ โดยทั้งหมดแล้วจำไว้เสมอว่าไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทำให้ข้อตกลงบรรลุแต่เป็นความสามารถในการบริหารของทีมที่จะทำให้ธุรกิจเกิดมากกว่าเทคโนโลยี

 

แหล่งที่มา: http://www.nature.com/bioent/2004/041201/full/bioent839.html

ทำอย่างไรจึงจะได้การลงทุนจากนักลงทุนเทวดา (Angel Investors)