บริษัท โซลูเทค คอนซัลแทนซ์ จำกัด

บริษัท โซลูเทค คอนซัลแทนซ์ จำกัด  เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการธุรกิจและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะธุรกิจการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ให้บริการวิเคราะห์คัดสรรทางเลือกด้านการจัดการกฎระเบียบ ข้อบังคับของผลิตภัณฑ์การผลิต การทำวิจัยตลาดการเข้าซื้อกิจการ รวมทั้งช่วยจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนในการลงทุนต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรของลูกค้า ลูกค้าของโซลูเทคฯ มีทั้งบริษัทเภสัชกรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในผลิตภัณฑ์ บริษัทขนาดกลางและบริษัทเกิดใหม่ที่ต้องการขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก

สำนักงานหลักของเราตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองแห่งศูนย์กลางด้านสุขภาพทางการแพทย์ และผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของภูมิภาค โซลูเทคฯ  ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เข้มแข็งและชื่อเสียงอันโดดเด่น ของเรา

WELCOME TO SOLUTECH

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โซลูเทค

investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services
investment consultant, business marketing plan, pharmaceutical consulting services